Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư của bitcasinovietnam.top tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và người dùng. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web bitcasinovietnam.top, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, xác minh danh tính, phân tích dữ liệu và cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn.

  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông báo về các ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ hoặc cập nhật mới.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với đối tác công nghệ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu có yêu cầu từ luật pháp hoặc để tuân thủ các quy định pháp lý.

Cookies

Trang web bitcasinovietnam.top sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn và theo dõi hoạt động trên trang web. Cookies là tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng các loại cookies sau:

  • Cookies bắt buộc: Điều này cho phép chúng tôi nhận biết bạn khi bạn quay lại trang web và cung cấp dịch vụ cần thiết cho bạn.
  • Cookies phân tích: Điều này giúp chúng tôi hiểu cách bạn tương tác với trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn.