Điều khoản sử dụng

Xin chào! Chào mừng bạn đến với trang web bitcasinovietnam.top. Trước khi sử dụng trang web này, hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web bitcasinovietnam.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo, biểu tượng, video, âm thanh và mã nguồn, thuộc về chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

2. Sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết sẽ tuân thủ tất cả các quy định và điều kiện đã được đề ra. Bạn cũng cam kết không sử dụng trang web để phạm pháp, gây hại, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trang web.

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các quy định và điều kiện này.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn của thông tin gửi qua internet. Bạn chịu rủi ro khi chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên trang web.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Thông tin này được sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định pháp luật.

4. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn nên xem xét xem có bất kỳ thay đổi nào và tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.